White & Case

Case:

Advokatfirman White & Case gav oss på Shortcut Creative Lab i uppdrag att utveckla en kampanj om möjligheterna som anställd på White & Case. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, filmproduktion, native, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution. Kampanjen gick digitalt.

Leverans:

Strategi
Koncept
Innehåll
Native
Film
Nyhetsbrev
Distribution
Målgruppsanpassning
Retargetin

Utgivning:

April 2018

Bransch:

Juridik

Foto:

Unsplash

Världen som arbetsfält

Får utmaningar dig att tänka stort? Vill du ha ett utmanande jobb, samt en internationell karriär, full av möjligheter, nätverk och olika kulturer.