British Schools

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj för British Schools. Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra skolan British Junior mot föräldrar lokalt i Eskilstuna. Vi listade nio anledningar att välja British Junior. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, målgruppsanpassning, retargeting samt digital distribution lokalt i Eskilstuna.

Leverans:

Strategi
Målgruppsanpassning
Native
Storrytelling
Kreativitet
Studentrekrytering

Utgivning:

April 2018

Bransch:

Utbildning

Foto:

Unsplash

Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra British Junior mot föräldrar lokalt i Eskilstuna. Vi listade nio anledningar att välja British Junior.