Cederquist

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj för Advokatfirman Cederquist. Cederquist ville få juriststudenter att intressera sig för deras rekryteringsdagar, CQ Recruitment Days i november. Syftet var att marknadsföra byrån som en attraktiv och modern advokatfirma – och att i förlängningen lyckas rekrytera nya talanger till byrån. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, filmproduktion, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Målgruppsanpassning
Kreativitet
Innehåll
Rörligt
Native
Distribution

Utgivning:

December 2017

Bransch:

Juridik

Foto:

Unsplash

Cederquist ville få juriststudenter att intressera sig för deras rekryteringsdagar, CQ Recruitment Days i november. Syftet var att marknadsföra byrån som en attraktiv och modern advokatfirma – och att i förlängningen lyckas rekrytera nya talanger till byrån.