Einar Mattsson

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj för Einar Mattsson. Syftet med kampanjen var att locka fler talanger till Einar Mattssons verksamhet, detta inom flera verksamhetsområden. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, ett flertal filmproduktioner, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Rörligt
Native
Distribution

Utgivning:

September 2018

Bransch:

Förvaltning av Fastigheter

Foto:

Unsplash

Bygg din karriär - förvalta din framtid

Vi fick även förmånen att utveckla pay-offen kring Einar Mattssons medarbetarkommunikation, Bygg din karriär - förvalta din framtid.