Espresso House

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en kampanj för Espresso House där målet var att attrahera fler talanger till Espresso Houses verksamhet. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, annonskoncept, platsannonser, karriärsajt, butiksexponering, appanpassning, integration mot HR system, innehåll, native, filmproduktion, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Annonskoncept
Appanpassning
Innehåll
Integration mot HR system
Native
Rörligt
Webbproduktion
Distribution
Målgruppsanpassning
Platsannonser

Utgivning:

Mars 2018

Bransch:

Restaurangverksamhet

Foto:

Unsplash

Vi vill inte ha ditt CV - Vi vill ha dig

Kampanjen började med att vi såg över och förädlade hela kandidatuppleven och rekryteringsprocessen, syftet var att göra processen mer intutiv och attraktiv. I processen arbetade vi även fram kampanjbudskapet Vi vill inte ha ditt CV - Vi vill ha dig samt karriärsajten sökutancv.se

40 000 ansökningar om året

Målsättningen med kampanjen var att förmedla Espresso House som en attraktiv arbetsplats mot dagens ungdomar. Syftet var att förädla hela kandidatuppleven och rekryteringsprocessen för arbetssökande inom följande yrkesroller; Barista, Coffee Shop Manager, Skiftledare, att få fler i målgrupperna att söka sig till Espresso House, men självklart även att lyfta Espresso House som arbetsgivare generellt. Vi var noga med att bibehålla Espresso House tonalitet och skapade därför material som hade ett naturligt, personligt och trovärdigt anslag och gick i linje med varumärket.