Högskolan i Skövde

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj mot gymnasiestudenter för Högskolan i Skövde. Syftet med kampanjen var att locka fler studenter till kampanjens utvalda program, tex dataspelsutvecklingsprogrammet, Informationsteknologi, Butikschefsprogrammet med flera. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, ett flertal nativeartiklar, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution

Utgivning:

Mars 2018

Bransch:

Utbildning

Foto:

Unsplash

Konceptet i kampanjen var att hjälpa Högskolan i Skövde att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp så att vi tillsammans kunde engagera folk att välja Högskolan i Skövde. Den övergripande målsättningen med kampanjen var att förmedla Högskolan i Skövdes utbildningar mot presumtiva studenter i Sverige, både regionalt och nationellt.