LG Electronics

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en kampanj för LG Electronics. Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra LG Electronics. som en attraktiv arbetsgivare, och framför allt visa att en karriär inom LG Electronics ofta kan leda till en internationell karriär. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Målgruppsanpassning
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution

Utgivning:

December 2017

Bransch:

Elektronik

Foto:

Unsplash

Är du både siffror och innovativ

Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra LG Electronics. som en attraktiv arbetsgivare, och framför allt visa att en karriär inom LG Electronics ofta kan leda till en internationell karriär.