Linnéuniversitet

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj mot gymnasiestudenter för Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar. Syftet med kampanjen var att locka fler studenter till kampanjens utvalda program, som tex magisterprogrammet i freds- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, ett flertal nativeartiklar, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution
Målgruppsanpassning

Utgivning:

Mars 2018

Bransch:

Utbildning

Foto:

Unsplash

Konceptet i kampanjen var att hjälpa Linnéuniversitet att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp så att vi tillsammans kunde engagera folk att välja Linnéuniversitet. Den övergripande målsättningen med kampanjen var att förmedla Linnéuniversitet utbildningar mot presumtiva studenter i Sverige, både regionalt och nationellt.