Örebro Universitet

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj mot målgruppen killar och tjejer i åldern 22-30 år för Örebro Universitet. Syftet med kampanjen var att locka fler studenter till kampanjens utvalda program, ett masterprogram i företagsekonomi med inriktning miljö. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, ett flertal nativeartiklar, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution

Utgivning:

Mars 2018

Bransch:

Utbildning

Foto:

Unsplash

Konceptet i kampanjen var att hjälpa Örebro Universitet att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp så att vi tillsammans kunde engagera folk att välja Örebro Universitet Den övergripande målsättningen med kampanjen var att förmedla Örebro Universitet utbildning mot presumtiva studenter i Sverige, både regionalt och nationellt.