RISE

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en långsiktig employer branding och rekryteringskampanj för RISE Research Institutes of Sweden där målet var att attrahera målgrupperna forskare och ingenjörer som inte i första hand såg RISE som en potentiell arbetsplats. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, ett flertal rörliga produktioner, distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Rörligt
Distribution

Utgivning:

Februari 2018

Bransch:

Forskning och innovation

Foto:

RISE

Innovation som för utvecklingen framåt

Vi utvecklade en kommunikationsstrategi där fokus låg på att sprida kännedom om RISE som en potentiell arbetsplats hos relevanta och önskade målgrupper. Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra RISE som en attraktiv arbetsgivare.