Sigma Technology

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj för Sigma Technology. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution. Målsättningen och syftet med kampanjen var att marknadsföra Sigma Technology som en attraktiv arbetsgivare, och framför allt visa att en karriär inom Sigma Technology ofta kan leda till en internationell karriär.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Målgruppsanpassning
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution

Utgivning:

Mars 2018

Bransch:

IT

Foto:

Unsplash