SOS Alarm

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en rekryteringskampanj för SOS Alarm. Syftet med kampanjen var att locka fler Sjuksköterskor till SOS Alarms ledningscentral. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution. Vi tog även fram konceptet ett livsviktigt arbete.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution

Utgivning:

September 2018

Bransch:

Säkerhetssystemtjänster

Foto:

Unsplash

Ett livsviktigt arbete

Att arbeta som Sjuksköterska på SOS Alarm är ett livsviktigt arbete.