Stockholm School of Economics

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en global rekryteringskampanj för Stockholm School of Economics. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, ett flertal filmproduktioner, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Kommunikationskoncept
Kreativitet
Innehåll
Rörligt
Native
Distribution

Utgivning:

Januari 2018

Bransch:

Utbildning

Foto:

Unsplash

En global resa

Den övergripande målsättningen med kampanjen var att marknadsföra Stockholm School of Economics utbildningar mot England, Usa, Tyskland, Ryssland och Sydostasien.

En unik handelshögskola

Kampanjens syfte var att öka medvetenheten om skolans utbud gällande utbildningar och tjänster hos målgrupperna på respektive marknad. Slutmålet var att få fler i de specifika målgrupperna att söka sig till Stockholm School of Economics i Stockholm, men även att marknadsföra Stockholm School of Economics generellt som skola.