SVT

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en kampanj för SVT. Målet med kampanjen var att attrahera ett flertal målgrupper som inte i första hand såg SVT som en potentiell arbetsplats. I uppdraget ingick strategi, kommunikationskoncept, innehåll, native, rörligt, retargeting samt distribution.

Leverans:

Strategi
Koncept
Innehåll
Native
Rörligt
Distribution
Målgruppsanpassning

Utgivning:

Juni 2018

Bransch:

Tv-verksamhet

Foto:

Unsplash

Resultatet blev över förväntan

Vi utvecklade en kommunikationsstrategi där fokus låg på att sprida kännedom om SVT som arbetsplats och arbetsgivare, målgruppen var den tekniska kompetens SVT eftersökte. Vi använde native artiklar och rörligt för att engagera en målgrupp där vi såg att attraktionsvärdet fanns men kännedomen saknades. Resultatet blev över förväntan – vi lyckades sprida kunskap om kanalens teknikavdelning samtidigt som vi försåg SVT med attraktiva kandidater.

Vilka jobb tänker du på när vi säger SVT?

Många svar blir programledare, kameramän, ljudtekniker och producenter. Men få vet att över 150 personer arbetar med de tekniska och digitala förutsättningarna på SVT. För att kanalen skall kunna fortsätta ligga i framkant och möta tittarnas behov i en tekniskt föränderlig värld där nya plattformar ständigt tillkommer, behöver man vara en attraktiv arbetsplats för personer som kanske inte i första hand ser SVT som ett utmanande teknikföretag.