VINGE

Case:

Shortcut Creative Lab fick i uppdrag att utveckla en kombinerad employer branding och rekryteringskampanj för Advokatfirman Vinge. I uppdraget ingick strategi, koncept, innehåll, native, målgruppsanpassning, retargeting samt distribution mot juriststudenter runt om i Sverige.

Leverans:

Strategi
Koncept
Kreativitet
Innehåll
Native
Distribution
Målgruppsanpassning

Utgivning:

April 2017

Bransch:

Juridik

Foto:

Unsplash

En värld av talanger

Vinge ville få juriststudenter att intressera sig för deras rekryteringsdagar, Camp Vinge. Syftet var att marknadsföra byrån som en attraktiv och modern advokatfirma – och att i förlängningen lyckas rekrytera nya talanger till byrån.